Tuinen beschikbaar!

Van harte welkom bij De Rijke Sterrentuin.

Op dit moment zijn er weer tuintjes beschikbaar voor alle Sterrenburgers en Dubbeldammers die hun eigen groenten, fruit en bloemen willen kweken op een stukje grond dicht bij huis.
Kijk eens rond op de website en schrijf u in.
 

Eerst kennismaken? Schrijf dan naar het bestuur  voor een afspraak op het tuincomplex.

Lees verder
Wat een enthousiasme op de klusdag 12 maart

Zoveel enthousiasme en wat een mooi weer op de klusdag van zaterdag 12 maart! Vroeg in de morgen was het nog best fris, maar met het opkomen van de zon steeg ook het enthousiasme bij de vele deelnemers. Dankzij de medewerking van onze buurman daags tevoren kon het zand voor het tegelpad op ons eigen terrein gestort worden. Zo konden we starten met de laatste grote klus: het uitgraven van het pad bij het hek, het storten van zand en het leggen van de tegels.

 

Die klus is voor meer dan de helft geklaard. Nu nog kijken of we nieuwe tegels kunnen bemachtigen en dan kunnen we het zware werk één van de volgende keren afronden.

Ondertussen is een strook bij de sloot bedekt met onkruidwerend doek; datzelfde gebeurde bij de leegstaande tuinen. Met koffie tusendoor en een smakelijke lunch bij afloop zijn we toch weer een heel eind opgeschoten bij het inrichten van ons moestuincomplex. Daarvoor dank aan alle deelnemers!

In het foto album een impressie van deze mooie dag. 

Gezelligheid troef op nieuwjaarsborrel

Vele aanwezigen hebben de nieuwjaarsborrel van 14 januari als uitermate gezellig ervaren. Voor het bestuur waren de aangedragen ideeën ook erg nuttig. Daarbij ging het vooral om het organiseren van wat meer samenhang, zodat de tuinders elkaar wat vaker kunnen ontmoeten bij een praatje op de tuin, of bij een activiteit.

Op de ledenvergadering donderdag 21 april wil het bestuur met voorstellen komen waarin we de ideeën verder uitwerken.

 

 

Terugblik op de klusdag van 26 september

Een geslaagde klusdag met goed weer, met als nieuw element de zeer gewaardeerde gezelligheid en de hapjes en drankjes. Prima geregeld allemaal. Maar ook: weer vrijwel dezelfde groep van ca. 15 tuinders die meestal komen. En pakweg 40 tuinders die zelden of nooit actief deelnemen aan de klusdagen.

Het bestuur vindt dat dit anders moet, maar hoe? Net als bij andere verenigingen boetes invoeren? Met als nadeel de rompslomp en het idee van afkopen van datgene waarvoor je met elkaar een vereniging hebt. Of het lidmaatschap opzeggen bij de leden die niet het minimum aantal keren komen opdagen?

Betrokkenheid

Het bestuur wil graag de meningen en suggesties van de leden horen, allereerst bij de nieuwjaarsborrel op 14 januari. Bij die gelegenheid wil het bestuur ook het idee bespreken om commissies te vormen, o.a. voor het toezicht op de tuinen, voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, voor het organiseren van de klusdagen en voor bijv. het opzetten van eigen evenementen. De commissieleden fungeren daarbij als spil tussen bestuur en leden.

 

Lees verder
Volop gezelligheid tijdens het klussen

Prachtig weer, niet te warm, de hele dag droog. En volop gezelligheid bij het klussen op zaterdag 26 september. Alleen jammer dat er ook nu weer slechts een klein deel van de leden is komen opdagen. Dat is nogal ontmoedigend voor degenen die zich wel inzetten.

Vooral Trudie had zich in de voorbereidende fase erg ingespannen: in de pauzes tijdens het klussen was er koffie met koek, keuze uit twee heerlijke soepen (van eigen tuin!) en nog tal van andere lekkere hapjes. Of beter: tussen de hapjes door is er ook hard gewerkt. Bij de schuur is een nieuw tegelplateau gelegd, op een groot deel van de paden is het onkruid tussen de tegels verwijderd en een ander ploegje heeft de fruitstruikjes bij de sloot bevrijd van onkruid.

Met meer mensen had er natuurlijk nog meer kunnen gebeuren. Wellicht grijpen de wegblijvers hun kans om nog meer onkruid tussen de tegels te wieden.

In het fotoalbum staan nog meer plaatjes.

 

Onkruid weg en fruitstruiken geplant

Nadat het Buurt Service Team op vrijdag 12 juni vrijwel al het onkruid op de tuin had weggemaaid, was het tijd om de fruitstruiken langs de slootkant te planten.
Ondanks de warmte ging Ben van het BST er als een speer door heen en werd het maaisel meteen weggeharkt.

De dag daarna zijn 30 fruitstruikjes van uiteenlopende soort op de strook langs de sloot geplant, zodat de buren een vriendelijker uitzicht zullen hebben op ons tuincomplex.


 

Kort daarop kwamen enkele tuinders de zandvlakte bij de schuur omspitten om die bij een volgende gelegenheid te betegelen.

In het fotoalbum staan nog wat foto's.

Drainage aangelegd

Op vrijdag 27 februari zijn de geulen gegraven voor de drainagebuizen en zijn die buizen gelegd. De dag daarop konden de tuinders het karwei afmaken door de geulen vol te storten met zand. De opkomst op die klusdag viel tegen; nu kwam weer de vaste kern opdagen.
Foto´s van de klusdag zijn te vinden in het
fotoalbum.

Algemene ledenvergadering 23 april

Op donderdag 23 april hebben we weer een algemene ledenvergadering in De Open Hof aan de Herschelstraat 27. De vergadering start om 19.30 uur en duurt tot pakweg 21.00 uur.
De uitnodiging is inmiddels verstuurd aan alle leden. Daarin staat de agenda met alle bijbehorende stukken.

Lekker samen klussen

Wat een mooi weer en wat veel tuinders op de klusdag van 1 november! We telden er 35!
Het resultaat is er dan ook naar: omgespitte tuintjes, vrijwel alle onkruid van de paden en terrassen, een prachtig resultaat.

Lees verder
Extra klusdag op vrijdag 7 november

Voor degenen die op zaterdag 1 november verhinderd zijn, is er een extra klusdag op vrijdag 7 november, weer van 10.00 tot uiterlijk 15.00 uur.
In de
nieuwsbrief van 24 oktober staat het programma voor beide dagen; daarin gaat het vooral om het weghalen van het onkruid op de paden, terrassen en ongebruikte (adoptie-)tuinen.