Pompinstallatie in bedrijf!

Na twee avonden graaf- en installatiewerk is de pomp nu gebruiksklaar voor alle tuinders.

De tuinders in de buurt van de sloot kunnen direkt water oppompen door de hendel links in vertikale positie te draaien en de hendel rechts dwars te zetten. Door de zwengel heen en weer te bewegen wordt de kuip gevuld.

De tuinders bij een tappunt zetten eerst de hendel links op het tappunt in vertikale positie, lopen dan naar de pompinstallatie, sluiten de hendel links (dwarse richting) en openen de leiding naar het tappunt met de hendel rechts in vertikale positie. Door de zwengel heen en weer te bewegen zal het water uit de sloot worden opgepompt en naar de kuip bij het tappunt stromen.

Klik maar op de kleine afbeeldingen voor een tekening op groter formaat.

Succes!

 

De brugmantia: wat mooi!

Een parel op de tuin: de brugmantia die Dion een tijdje geleden in de plantenbak bij de schuur geplant heeft staat nu uitbundig te bloeien.

Wil je meer weten over die bijzondere plant? Vraag er naar bij Dion!

Aanleg pompinstallatie begonnen

De stellages voor de twee pompen bij de sloot staan als een huis. Hoe is de verdere planning?

Het is de bedoeling om hierop het nodige leidingwerk te installeren en de pompen daarmee te laten werken. Dat zal binnenkort gebeuren. Pas daarna komen de stellages voor de tappunten aan de beurt, inclusief de leidingen op de stellages.

Voor er ook water uit de tappunten zal stromen moeten we gleuven graven van de pompen naar de tappunten; om dat te organiseren beleggen we nog een bijeenkomst met zo veel mogelijk tuinders die mee willen helpen met het graafwerk. Op die bijeenkomst geven we ook uitleg over de werking van de pompen.

De bijeenkomst is in augustus gepland; de uitnodigingen komen via een nieuwsbrief.

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019

Een goede gok: de Algemene Ledenvergadering buiten, op onze moestuin. Prima weer voor zo'n bespreking! Ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe leden.
Na uitwisseling van informatie met Kees Mastenbroek van de IVN-afdeling Dordrecht over het nut van insekten op de moestuin werkten de 15 aanwezige leden de agenda af.
Na goedkeuring van het verslag van de vorige ALV en van het jaarverslag 2018 vatte voorzitter Arie van Zanten het financieel verslag over 2018 mondeling samen en ging de vergadering akkoord; het verslag wordt nog verspreid onder de leden.
Voor het volgende seizoen blijft de contributie gehandhaafd op 25 euro per jaar.

Een vooruitblik op 2019 en 2020:

- De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig; daarvoor zoeken we bij allerlei activiteiten actief de publiciteit op.

- De aanleg van de pompinstallatie is een project dat we gezamenlijk uitvoeren. Na het opstellen van een planning van alle onderdelen van het werk, nodigt het bestuur de leden op om zich per onderdeel aan te melden om mee te werken. Het bestuur stuurt aan op oplevering tegen het eind van juli. De voorzitter bedankt Klaas Neef voor al zijn werk bij het ontwerpen en calculeren van de installatie.

- Arie van Zanten en Olivier zijn volgens de statuten afgetreden en hebben zich voor een jaar verkiesbaar gesteld, in de hoop op verjonging van het bestuur. Zij zijn door de leden herkozen, in afwachting van nieuwe bestuursleden.

- Voor de ALV 2020 vormen Dion Mouwen en Paulien Strengholt de kascommissie.

- Het bestuur onderzoekt met Reinier Scholsberg de mogelijkheid om naambordjes te laten maken voor de tuinders.

- Het organiseren van de koffie en lunch op de klusochtenden is een veel te zware taak voor Henny Groenewoudt alleeen; Jacqueline Bos en Thea Trompper zullen haar daarbij zo mogelijk gaan helpen; ook Marina Nikitina heeft haar hulp aangeboden.

- Nog voor de schemering ontfermden verschillende tuinders zich over de bloembakken en plaatsten daarin een stokje met hun naam er op; zij zullen hun bak dit seizoen onderhouden. Hiermee sloot de voorzitter de vergadering.    

 

Wat een prachtig resultaat op de klusochtend 23 maart 2019

De moestuin is zienderogen opgeknapt door het harde werken van vele tuinders op de klusochtend van 23 maart.
Met lekker weer, geen spatje regen, en vooral veel enthousiasme zijn heel wat dekzeilen verwijderd, tuintjes omgespit en ingezaaid.

Over enige tijd zal ons complex daardoor opgefleurd worden door wilde bloemen her en der. En natuurlijk door de eigen groenten, fruitstruiken en bloemen van de tuinders.
Het seizoen kan nu dus echt beginnen!
Een resultaat om werkelijk trots op te zijn! Allemaal dank!

Kijk eens in het foto-album op onze website voor meerdere foto's.


Traditioneel werd deze gezellige klusochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch, weer uitstekend verzorgd door Henny.
Die lunch was ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe leden, 6 in totaal, gerekend vanaf de laatste klusochtend vorig seizoen.

 

  

 

 


Voor de agenda: De volgende klusochtend is op zaterdag 18 mei, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering van woensdag 22 mei 2019.

Maar eerst: zaterdag 30 maart compostdag; afhaalpunt op de parkeerplaatsen bij de flat aan de Blaauwweg, aan de kant van de De Jagerweg. Vanaf 10.00 uur, tot 16.00 uur of tot zolang de voorraad strekt.


 

Klusochtend een week verschoven, naar zaterdag 23 maart

Vanwege het slechte weer gaat de klusochtend van 16 maart niet door.
Volgens de 14-daagse voorspellingen van Buienradar is het zaterdag 23 maart droog en (een beetje) zonnig. Dus gaan we de 23ste vanaf 9u30 aan de slag.

Voor de agenda: klusochtenden en Algemene Ledenvergadering

Rekening houdend met de schoolvakanties heeft het bestuur voor dit tuinseizoen een aantal data vastgelegd.
Om te beginnen de klusochtenden. Die zijn steeds op zaterdagen, van 9.30 tot 13.00 uur:
op 16 maart, 18 mei, 13 juli en 12 oktober.

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op onze tuin; in het late voorjaar is er kans op mooi weer. Het bestuur heeft dan ook gekozen voor woensdag 22 mei, aanvang 19.30 uur.

 

Hard gewerkt op natte klusdag 25 augustus 2018

Een tiental hardwerkende tuinders, af en toe een bui en een mooi resultaat!

De wilde braamstruiken bij het hek zijn gekortwiekt, het onkruid rond appelboompjes en fruitstruiken is weggehaald en weer heel wat slakken zijn opgeruimd.

Vooral de bestrijding van de oprukkende wilde braamstruiken was een hele opgave, maar met stug doorwerken is dat toch heel goed gelukt. Eigenlijk zouden we dat het hele jaar door moeten bijhouden - een mooi karwei voor de tuinders die niet vaak meedoen met de klusdagen.
 

Door de nattigheid in de grond was het vrij gemakkelijk om de fruitstruiken en appelboompjes te bevrijden van het tierende onkruid - en ook die klus is voortvarend opgepakt.
Tenslotte heeft een ploegje tuinders ook weer heel wat slakken in de tuin opgeruimd; dat zal de komende tijd vaker moeten gebeuren omdat de slakken zich de komende periode zullen vermenigvuldigen.

 

 

Het weghalen van dekzeilen is uitgesteld tot de volgende klusdag, op zaterdag 6 oktober.

 

 

Lees verder
Boomstronken in plakken gezaagd
Vrijdag 17 augustus hebben medewerkers van AllGroen in opdracht van Stadsbeheer de drie kolossale boomstronken bij het hek van ons moestuincomplex met groot enthousiasme in stukken gezaagd en op ons terrein gedeponeerd.
Hoewel wij dachten dat gehalveerde plakken voor ons hanteerbaar zouden zijn en als zitje zouden kunnen fungeren her en der op de tuin, bleek bij de eerste proef al dat zo'n stuk toch nog veel te zwaar was.

De paden waren overigens veel te smal voor de grote grijper, dus ook om die reden hebben we afgezien van ons aanvankelijke idee.
Volgens ons plan B liggen de stukken nu keurig naast elkaar langs het hek, waar zij de oprukkende wilde braamstruiken voor een deel zullen tegenhouden.
Eén groot stuk is op ons verzoek als ornament binnen de omheining bij de ingang neergelegd.

Kortom, wij zijn blij met deze actie die voorkomen heeft dat er een hangplek voor jongeren zou ontstaan.
Klussen op zaterdag 25 augustus

Wat gaan we dan doen? Onze jonge appelboompjes langs de sloot en bij de schuur doen het geweldig! Nu is het tijd om ze te bevrijden van het onkruid rond de stammetjes. Dat geldt ook voor de bessenstruiken op de ongebruikte tuintjes. 

Nog een klusje: de wilde braamstruiken naast het hek rukken weer op, zodat je gemakkelijk blijft haken achter de uitlopers. Met een snoeischaar, een heggenschaar en een spitvork kunnen we ze verwijderen. Neem je zelf handschoenen en een snoeischaar mee?

Een derde groepje tuinders kan zich ontfermen over de afgedekte tuintjes. Op enkele is het onkruid onder het dekzeil verdwenen; reden om ze weer wat lucht te geven.

Doe jij op de klusochtend mee, van 9.30 - 12.30 uur? En schuif je daarna aan bij de gezamenlijke lunch? 
Gezellig, we rekenen op je op zaterdag 25 augustus !