Algemene Ledenvergadering en presentatie woensdag 9 september 2020

  
We hebben wat geld om te investeren in de tuin, los van enkele kleine en noodzakelijke uitgaven. Kiezen we voor bestrijding van naaktslakken met aaltjes, voor verbetering van de grond, voor aanvoer van compost, voor houtsnippers op de paden, of bijv. voor een parasol of luifel?

Uitnodiging en agenda

Alle leden van De Rijke Sterrentuin zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 september 2020 op de tuin. Start: 19u30.

We starten met een presentatie over verbetering van de grond in de tuin. Na een korte pauze beginnen we met de Algemene Ledenvergadering. 

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling verslag vorige ledenvergadering 22 mei 2019 (download).
  3. Vaststelling jaarverslag 2019 (download).
  4. Vaststelling financieel verslag 2019-2020  (download). We hebben geld om te investeren in de tuin. Het bestuur vraagt de leden om hiervoor suggesties te doen. Graag een mailtje naar het bestuur met een korte omschrijving van de investering, het doel, en de uitwerking.
  5. Verder stelt het bestuur voor om de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-
  6. Verkiezing nieuwe penningmeester; Henny Groenewoudt treedt af en we zijn dus op zoek naar net zo'n goede penningmeester.
  7. We missen nog een adviseur van het bestuur, met deskundigheid op het gebied van duurzaamheid - wie meldt zich bij het bestuur?
  8. Wat verder ter tafel komt.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Kom ook meepraten op de klusochtend van zaterdag 12 september, vanaf 9u30