Het bestuur van De Rijke Sterrentuin
Huidige samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Arie van Zanten, voorzitter - algemene zaken, coördinatie, aanspreekpunt naar buiten.

  • Henny Groenewoudt, penningmeester - financiën, begroting, toezicht inkomsten en uitgaven.

  • Olivier Vrooland, secretaris - secretariaat en ledenadministratie, verdeling tuinen, nieuwsbrief, website.

  • Ruud Slotema, lid

  • Trudie van Wattum, lid.

Zittingsduur bestuur en benoeming

Onze vereniging is opgericht op 19 december 2013.
Artikel 9 van de statuten handelt over de zittingsduur van het bestuur.
Lid 5 vermeldt als zittingsduur maximaal 6 perioden, gerekend van jaarlijkse ledenvergadering tot de volgende ledenvergadering. Leden die aftreden volgens het rooster zijn herbenoembaar.

Vanaf (kort na) de oprichting zijn lid van het bestuur:
Arie van Zanten, Olivier Vrooland en Henny Groenewoudt.
Ruud Slotema maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur; Trudie van Wattum is in 2016 benoemd.


Rooster van Aftreden

Arie van Zanten – op ledenvergadering 2019
Olivier Vrooland – op ledenvergadering 2019
Henny Groenewoudt – op ledenvergadering 2020
Ruud Slotema – op ledenvergadering 2021
Trudy van Wattum – treedt nu af i.v.m. verhuizing

Dordrecht, 28 februari 2018