Beknopt verslag algemene ledenvergadering 13 april 2017 van
De Rijke Sterrentuin
in de Open Hof, Herschelstraat Dordrecht. Aanwezig ca. 18 tuinders.


Op initiatief van één van onze leden begon de Algemene Ledenvergadering met een boeiende lezing over permacultuur, gehouden door Marc Siepman.
Die lezing werd zichtbaar gewaardeerd door onze leden.

Na een korte pauze werd de agenda van de ledenvergadering in hoog tempo afgewerkt.

 1. opening en vaststelling agenda

 2. vaststelling verslag vorige ledenvergadering 21 april 2016
  zonder opmerkingen vastgesteld

 1. vaststelling jaarverslag
  zonder opmerkingen vastgesteld

 1. Vaststelling financieel verslag en hoogte eigen bijdrage –
  Het bestuur stelt voor de jaarlijkse bijdrage te handhaven op € 25.-
  Zonder opmerkingen vastgesteld en
  accoord met handhaving van maximale jaarlijkse bijdrage voor 2018

 1. Vooruitblik 2017 en 2018, waaronder rooster van aftreden bestuursleden
  zonder opmerkingen ter kennis aangenomen

 1. activiteiten / wensen van de leden.
  geen opmerkingen

 1. Wat verder ter tafel komt.

 2. Rondvraag

 3. Sluiting