Volop gezelligheid tijdens het klussen

Prachtig weer, niet te warm, de hele dag droog. En volop gezelligheid bij het klussen op zaterdag 26 september. Alleen jammer dat er ook nu weer slechts een klein deel van de leden is komen opdagen. Dat is nogal ontmoedigend voor degenen die zich wel inzetten.

Vooral Trudie had zich in de voorbereidende fase erg ingespannen: in de pauzes tijdens het klussen was er koffie met koek, keuze uit twee heerlijke soepen (van eigen tuin!) en nog tal van andere lekkere hapjes. Of beter: tussen de hapjes door is er ook hard gewerkt. Bij de schuur is een nieuw tegelplateau gelegd, op een groot deel van de paden is het onkruid tussen de tegels verwijderd en een ander ploegje heeft de fruitstruikjes bij de sloot bevrijd van onkruid.

Met meer mensen had er natuurlijk nog meer kunnen gebeuren. Wellicht grijpen de wegblijvers hun kans om nog meer onkruid tussen de tegels te wieden.

In het fotoalbum staan nog meer plaatjes.

 

Onkruid weg en fruitstruiken geplant

Nadat het Buurt Service Team op vrijdag 12 juni vrijwel al het onkruid op de tuin had weggemaaid, was het tijd om de fruitstruiken langs de slootkant te planten.
Ondanks de warmte ging Ben van het BST er als een speer door heen en werd het maaisel meteen weggeharkt.

De dag daarna zijn 30 fruitstruikjes van uiteenlopende soort op de strook langs de sloot geplant, zodat de buren een vriendelijker uitzicht zullen hebben op ons tuincomplex.


 

Kort daarop kwamen enkele tuinders de zandvlakte bij de schuur omspitten om die bij een volgende gelegenheid te betegelen.

In het fotoalbum staan nog wat foto's.

Algemene ledenvergadering 23 april

Op donderdag 23 april hebben we weer een algemene ledenvergadering in De Open Hof aan de Herschelstraat 27. De vergadering start om 19.30 uur en duurt tot pakweg 21.00 uur.
De uitnodiging is inmiddels verstuurd aan alle leden. Daarin staat de agenda met alle bijbehorende stukken.

Drainage aangelegd

Op vrijdag 27 februari zijn de geulen gegraven voor de drainagebuizen en zijn die buizen gelegd. De dag daarop konden de tuinders het karwei afmaken door de geulen vol te storten met zand. De opkomst op die klusdag viel tegen; nu kwam weer de vaste kern opdagen.
Foto´s van de klusdag zijn te vinden in het
fotoalbum.

Lekker samen klussen

Wat een mooi weer en wat veel tuinders op de klusdag van 1 november! We telden er 35!
Het resultaat is er dan ook naar: omgespitte tuintjes, vrijwel alle onkruid van de paden en terrassen, een prachtig resultaat. Vrijdag 7 november gaan we verder, vooral met degenen die afgelopen zaterdag verhinderd waren.
Weer vanaf 10 uur, en nu vooral actief met het weghalen van het onkruid op de leeggekomen tuintjes.
Zo tegen het einde van het seizoen waren er wat opzeggingen, maar er hebben zich ook al weer nieuwe leden aangemeld.
In het fotoalbum hebben we de plaatjes van deze stralende dag verzameld.

Extra klusdag op vrijdag 7 november

Voor degenen die op zaterdag 1 november verhinderd zijn, is er een extra klusdag op vrijdag 7 november, weer van 10.00 tot uiterlijk 15.00 uur.
In de
nieuwsbrief van 24 oktober staat het programma voor beide dagen; daarin gaat het vooral om het weghalen van het onkruid op de paden, terrassen en ongebruikte (adoptie-)tuinen.
 

Klussendag op zaterdag 1 november

Hierbij de oproep aan alle tuinders om op zaterdag 1 november mee te helpen aan het fatsoeneren en winterklaar maken van ons tuincomplex. Dan gaan we van 10.00 tot 15.00 uur met z'n allen het onkruid op de terrassen en paden weghalen, de composthopen verzorgen, gereedschap repareren en de rommel her en der opruimen.

Een andere klus is het omspitten van de niet gebruikte of verwaarloosde adoptietuinen langs het hek en langs de sloot.

Het bestuur rekent op de medewerking van veel tuinders, dus niet alleen op de 12 tot 15 die vrijwel altijd komen helpen.

Tomatenrot op de tuin

Helaas, door regen en niet te warm weer heeft de tomatenschimmel opnieuw kunnen toeslaan, net als vorig jaar.
Het gevolg is dat op vrijwel alle tuinen de tomatenplanten aangetast zijn en al gauw zullen veranderen in engzwarte dode stengels. 

Daar is niets tegen te doen.
Het is daarom zaak om alle planten en neergevallen tomaten nu snel te verwijderen en ze in een plastic zak mee naar huis te nemen voor de eigen groene container.

De planten horen beslist niet op de composthoop van onze moestuin, ook niet op de hoop van onkruid, want dan verbreidt de schimmel zich verder.
 

De schimmel zit voor minstens drie jaar in de grond. Het lijkt dan ook niet verstandig om volgend seizoen opnieuw tomaten te kweken.
Op de website www.moestuintips.nl kun je meer informatie over de tomatenschimmel vinden.

De bijgaande foto's zijn gisteren op onze tuin gemaakt.

Klussendag 14 juni: een prachtig resultaat

Een heel ander gezicht: het onkruid langs de sloot en langs het hek is weg, de meeste tuinpaden zijn weer toegankelijk; een prachtig resultaat van de klussendag.

Hamid ging onvermoeibaar door met de bosmaaier van het BST en de andere tuinders lieten zich niet onbetuigd. Zo knapte het tuincomplex zienderogen op.
Meer foto's van de klussendag in het fotoalbum
Wisselteelt tegen ziekten en gebreken

Om de groei van de planten te bevorderen en om ziekten tegen te gaan is het aan te raden om dit jaar niet op dezelfde plekken dezelfde groenten neer te zetten als vorig jaar. Zet aardappelen en tomaten zeker niet op dezelfde plaats als waar zij nu groeiden. Zet dit jaar bladgroenten op de plek waar vorig seizoen bonen de grond met stikstof verrijkt hebben.

Bij de vereniging De Vrije Tuinder hebben ze een schema opgesteld voor de aanbevolen wisselteelt. Daarbij gaat het om vijf groepen, die elk jaar van plaats wisselen. Bladgroenten kun je als zesde groep indelen, hoewel deze niet zo kritisch zijn.

Op de volgende pagina staat het schema. 

Lees verder
Basis template www.werbung-gotha.de