Komende klusochtend op zaterdag 7 oktober

Op de laatste klusochtend van dit seizoen is het tijd om de schuur op te ruimen, de composthoop opnieuw op te zetten en om de tuin klaar te maken voor de winter.

Hierbij rekent het bestuur op een grote opkomst.

We beginnen om 9u30 en gaan met koffiepauzes tussendoor tot 12u30 aan de slag.

 

Uitnodiging voor klusochtend zaterdag 26 augustus, 9.30 - 12.30 uur

In de vakantieperiode is het onkruid hoog opgeschoten, net als de wildgroei aan boompjes bij de sloot. Het is kortom tijd om de tuin weer flink bij te werken.

Op de klusochtend van zaterdag 26 augustus gaan we vanaf 9u30 de compostbakken klaarmaken voor gebruik, de wildgroei aan boompjes bij de sloot en bij het hek intomen en verder het aanzien van ons complex verbeteren door het vele onkruid weg te halen. Dat doen we tot pakweg 12.30 uur.

Tussendoor hebben we langere koffiepauzes waarin we al vast onze wensen en verwachtingen voor het volgende seizoen met elkaar kunnen bespreken.

Graag tot ziens dus .. !

 

 

(Update) Viering van ons 10-jarig jubileum op zaterdag 3 juni

Eerst een workshop, daarna borrelen

Op zaterdag 3 juni vieren we met de tuinders ons 10-jarig jubileum. We starten om 14.00 uur met een workshop, waarbij de 22 deelnemers die zich hebben aangemeld leren hoe ze een wormenhotel kunnen opzetten en onderhouden.

Borrelen
Na een korte pauze gaan we vanaf 16.30 uur borrelen met de ruim 30 aangemelde tuinders. De vereniging zorgt voor de drankjes, en we vragen aan de tuinders om wat lekkere hapjes voor zichzelf en voor anderen mee te nemen.

Bij deze activiteit willen we ook zaden, stekjes en plantjes delen met elkaar. Heb je wat over, dan kun je daar een ander een plezier mee doen.

Wormenhotel
In een wormenhotel kweek je regenwormen die plantaardig afval omzetten in compost. De workshop is een idee van onze tuinders Jacqueline en Hinke. Zij hebben dit verder uitgewerkt met Manon de Moestuinier die de deelnemers zal begeleiden.

Het zou prettig zijn als de tuinders zelf een accuboor meebrengen, liefst met een 10mm boortje. Dan kunnen we snel de nodige gaten in de emmers aanbrengen.

Wij hopen op een leuk feestje, blije gezichten, en uiteraard op lekker weer.

Een hartelijke groet van Ank, Asha, Arie, Jan-Eelco en Olivier.

 

 

Lees verder
Klusochtend uitgesteld tot zaterdag 25 maart

Vanwege de kou en de nattigheid heeft het bestuur besloten om de klusochtend van 11 maart te verplaatsen naar zaterdag 25 maart.

Dan kunnen we samen aan de slag met het omzetten van de composthoop, met het fatsoeneren van de leegstaande tuintjes, de verzorging van de bloembakken en het opschonen van de tuin.

Welkom in het nieuwe tuinseizoen

De lente is in aantocht, en menig tuinder staat te popelen om te beginnen op de tuin. Her en der zijn al wat tuintjes omgespit, of hebben de tuinders de grond losgewoeld. De vaste planten beginnen te ontluiken, maar voor zaaien is het nog te vroeg - hoewel, tuinbonen kunnen nu al wel de grond in.

Intussen heeft het bestuur de data voor de klusochtenden vastgelegd, en ook een avond gepland voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

 

 

 

 

Klusochtenden

Op de zaterdagen van 11 maart, 13 mei, 26 augustus en 7 oktober gaan we met zo veel mogelijk tuinders aan de slag, steeds van 9.30 uur tot 12.30 uur, met koffiepauzes tussendoor.

Tijdens de klusochtenden overlegt het bestuur graag met de leden over de plannen voor de tuin, mogelijke ontwikkelingen, en natuurlijk over eventuele wensen van de tuinders. Na afloop van de klusochtend houdt het bestuur een vergadering, waarbij alle tuinders van harte welkom zijn.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering houden we op donderdag 15 juni op de tuin; we starten dan om 19.30 uur. Ruim tevoren krijgen alle tuinders de agenda, plus de bijbehorende documenten.

 

 

 

Verrassende uitslag van grondmonsters besproken op klusochtend van 8 oktober

Op de klusochtend van 8 oktober is er niet alleen hard gewerkt aan het fatsoeneren van ons tuincomplex. Ook zijn de resultaten van de grondmonsters besproken, inclusief de adviezen om de grond te verbeteren.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat het organisch gehalte in de grond laag is; de grond is niet luchtig genoeg en bevat te weinig voeding. Dat is op te lossen door flink wat goede compost uit te strooien over de tuintjes.

Een andere uitkomst was wel verrassend: de grond is nogal rijk aan kalk. Voeger zou dan het advies gegeven worden om tuinturf toe te voegen aan de grond, maar omdat het delven van de turf slecht is voor het milieu willen we dat niet.

Door compost met houtachtige elementen te gebruiken, voeden we niet alleen de grond en wordt die ook luchtiger, maar op termijn heeft de vertering van de houtige elementen ook een verzurende werking. Daarmee komen we een eind in de goede richting. Maar of dit voldoende is?

Dat zullen we met elkaar bespreken komend voorjaar. Intussen kunnen we ook uitzoeken welke planten juist gebaat zijn bij een kalkhoudende grond.

 

Analyse van grondmonsters op de moestuin

Op de klusochtend van zaterdag 27 augustus nemen de tuinders grondmonsters op hun eigen tuintje om meer te weten te komen over de kwaliteit van de grond. Het bestuur mengt alle grondmonsters en stuurt een deel er van naar een laboratorium.

De analyse zal aangeven hoe zuur de grond is, wat de voedingswaarde is en hoeveel organische stoffen de grond bevat. Het bijbehorende advies zal gaan over de mogelijkheden om de kwaliteit van de grond qua voedingswaarde en structuur te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek zullen te lezen zijn in een nieuwsbrief aan alle leden; een bespreking volgt op de klusochtend van 8 oktober.

 

 

Hartstikke gezellig op klusochtend 14 mei

Een hoge opkomst, hartstikke gezellig, en veel gedaan met z'n allen!

Composthopen verplaatst en omgezet, hopen aarde weggekruid, bloemperken geschoffeld en bewaterd ..

En kennis gemaakt met enkele nieuwe leden!

Hard gewerkt in gezellige sfeer op klusochtend zaterdag 12 maart

Ideaal weer om samen aan de slag te gaan, en wat een prettige sfeer met zo veel enthousiaste leden!

Op de klusochtend van zaterdag 12 maart is er door 19 tuinders hard gewerkt op ons complex. Een deel van het brede middenpad is opnieuw betegeld, boomstronken op de open plek naast de schuur zijn verwijderd en de wildgroei aan spontaan opgekomen boompjes en struiken langs de sloot en langs het hek is teruggeknipt.

 

De enkele nieuwe leden hadden ook gelegenheid om in de koffiepauze en na afloop kennis te maken met de anderen.

Drie leden bleven na het klussen bij de daarop volgende bestuursvergadering. Daarbij is onder andere voorgesteld om na de zomervakantie een barbeque te organiseren om het tiende seizoen van onze moestuin te vieren.

Aan de orde kwam ook wat nu het kernthema is van onze vereniging. Al gauw kwam naar voren dat dit sinds de oprichting niet veranderd is: de moestuin is nog steeds een sociaal project waarin alle leden in een positieve sfeer naar eigen inzicht  op hun tuintje bezig kunnen zijn en gezellig samen werken aan het verzorgen en verfraaien van het complex.

In het fotoalbum staan nog enkele foto's.

Aandacht voor meer variatie in plantensoorten op ons moestuincomplex

Bij biologisch tuinieren hoort ook aandacht voor een grote verscheidenheid aan planten en insecten. Afgelopen seizoen zijn we hier al mee begonnen, onder andere door het planten van drie kornoeljeboompjes die al in februari bloeien en dan al bijen aantrekken. Ook hebben we honingbesboompjes en vlierbesstruiken gepoot en her en der smeerwortel neergezet.

Daar zal het niet bij blijven. Zodra de temperatuur van de grond het toelaat zullen we ook diverse inheemse kruiden zaaien op braakliggende stukken. Zij passen bij de techniek van permaculuur en zijn van belang voor het kweken van een gezonde en levendige bodem.

Daaronder zowel tweejarige als vaste planten, zoals weegbree, wilde cichorei, rode en witte klaver, walstro, glanshaver en pimpernel.

Op de komende klusochtenden gaan we daar graag over in gesprek met onze tuinders.

Overigens heeft ook de gemeente een visie op biodiversiteit in de buitenruimte laten ontwikkelen. Daarbij gaat het om een gemeentebrede aanpak, zowel voor het groen als voor het water op en rond het Eiland van Dordrecht. Die visie is als 'Groenblauwprogramma' zowel bij de gemeente als hier te downloaden (8,1 Mb)

Basis template Stephan Fischer